Social(i)Makers – zhrnutie výsledkov projektu za rok 2018

Cieľom projektu Social(i)Makers je zlepšiť kapacity sociálnych inovácií tým, že poskytne know-how podnikateľom, donorom, tvorcom politík, akademikom aj občanom o tom, ako je možné realizovať sociálne inovácie v praxi. Projekt prispieva k vytvoreniu ekosystému pre sociálne inovácie, ako výsledku vzájomných interakcií medzi tvorcami sociálnych skupín. V roku 2018 sme zriadili nadnárodný vzdelávací program, ktorého cieľom je vyškoliť a prepojiť sociálnych inovátorov v strednej Európe. Naše aktivity boli zamerané na štyri nosné okruhy:

  • vytvorenie Akadémie sociálnych inovácií
  • zorganizovanie offline tréningov v každej partnerskej krajine
  • zorganizovanie festivalov sociálnych inovácií v každej partnerskej krajine
  • zorganizovanie webinárov 

Akadémia sociálnych inovácií (SIA) bola spustená 10. septembra 2018 ako bezplatný online kurz pozostávajúci zo siedmich modulov, ktoré užívateľa prevedú celým cyklom procesu sociálnych inovácií. Kurz vychádza zo skúseností partnerov projektu Social(i)Makers a pokrýva celé spektrum problematiky sociálnych inovácií – od momentu ako sa stať aktívnym občanom, po možnosti vytvorenia, financovania a implementovania vlastných riešení sociálnych výziev súčasnosti. K januáru 2019 bolo na kurz registrovaných viac ako 2700 užívateľov. Akadémia je však naďalej prístupná ďalším záujemcom, ktorí sa môžu stále registrovať.

S cieľom využiť poznatky získané prostredníctvom Akadémie sociálnych inovácií, boli v každej krajine zorganizované aj offline tréningy. Každý tréning korešpondoval s jedným z modulov Akadémie sociálnych inovácií a viedol ho skúsený tréner. Projektoví partneri celkovo zorganizovali 65 tréningov, ktorých sa zúčastnilo spolu 1652 účastníkov. V Slovenskej republike sa tréningov zúčastnilo 345 účastníkov.

Povedomie o cieľoch projektu zvýšili aj jednodňové festivaly, ktoré projektoví partneri zorganizovali vo svojich krajinách.  Festivalové aktivity pozostávali z praktických workshopov, kde účastníci diskutovali o špecifických výzvach v oblasti sociálnych inovácií ako aj z panelových diskusií a premietaní filmov. Celkovo týchto sedem festivalov prilákalo 740 návštevníkov, konkrétne v Slovenskej republike to bolo 108 návštevníkov.  Správy z festivalov sú dostupné na https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html 

Počas projektu boli navyše zorganizované webináre na témy “Môže byť Blockchain nástrojom sociálnych inovácií” a “Financuje Európa sociálne inovácie”. Celkovo webinár prilákal 121 účastníkov.

Každodenné aktivity projektu je možné sledovať prostredníctvom Facebooku, Twitteru a LinkedInu ako aj na webovej stránke projektu.

infographic