Interreg CENTRAL EUROPE
Slovakia

Európska komisia v roku 2012 navrhla, aby nadnárodný program CENTRAL EUROPE naďalej financoval projekty európskej územnej spolupráce v 8 členských štátoch EÚ: Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, južná a východná časť Nemecka a severná časť Talianska. Novým členom programu sa stalo Chorvátsko, naopak Ukrajina v novom programovacom období členom nie je. CENTRAL EUROPE je jedným zo 14 nadnárodných programov podporovaných v rámci cieľa “Európska územná spolupráca”.

Program v ČíSLACH

0

Milión ERDF

0

Členských krajín

0

Tematických Priorít

0

Špecifických Cieľov

spolufinancovanie

80%

Pre partnerov z Rakúska, Nemecka a Talianska

85%

Pre Partnerov zo slovenska, chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľsko a slovinska

contacts

Viac informácií nájdete na národnej stránke www.centraleurope.vlada.gov.sk